DANAS IZGOVORITE OVE REČI: Crkva obeležava Svetog Simeona Persijskog, priča o njegovom životu uliva jezu

Srpska pravoslavna crkva slavi sveštenomučenika Simeona Persijskog 17. aprila po crkvenom, a 30. aprila po gregorijanskom kalendaru.

Prepodobni Simeon Persijski je bio persijski episkop u 4. veku.

Za vreme vladavine cara Savorija, ili Sapora, Simeon je mučen za Hrista sa dva svoja prezvitera, Avdelajem i Ananijom. Pre njih poginuo je i carev evnuh Ustazan, koji se najpre odrekao Hrista, a posle, dirnut ukorom svetog Simeona, ponovo ispovedio pred carem veru u Hrista.

Na gubilište je sa Simeonom izvedeno još oko 1000 hrišćana. Simeon se izmakao da bi bio poslednji posečen i da bi mogao hrabriti hrišćane do kraja, da se nijedan ne pokoleba. Kada je prezviter Ananija stavio glavu na panj, uzdrhtao je celim telom.

A carev pristav, Fusik, koji je bio potajni hrišćanin, počeo je hrabriti Ananiju govoreći: „ne boj se starče, zatvori oči, i budi mužestven, da bi sagledao svetlost božansku!“ Čim je to rekao pozvan je kao hrišćanin i caru optužen.

Car je i njega stavio na muke, a tako isto i ćerku njegovu, devicu Askitreju.

Na kraju je i sveti Simeon posečen. Iduće godine na Veliki Petak je ubijen za Hrista i carev omiljeni evnuh Azat i sa njim hiljadu drugih vernika.

Tada se car sažalio svoga evnuha, i obustavio dalje ubijanje hrišćana. Sveštenomučenik Simeon je ubijen 341. ili 344. godine.

Tropar:
„Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Simeone: Moli Hrista Boga da spase duše naše.“

(Izvor: Srbija Danas)

Similar Posts