Porodiljama i trudnicama ponovo smanjene plate!

Oglas

Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Vid se vraća za 12 dana! Radite ovo svaki dan


Sponsored by logo

Uredba koja ima za cilj ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 u velikoj meri će ugroziti egzistenciju trudnica i porodilja, čiji su poslodavci koristili ovu meru države.

Kako bi se ublažile ekonomske posledice vanrednog stanja i korona krize u Srbiji, država je omogućila poslodavcima da odlože plaćanje poreza i doprinosa za svoje zaposlene. Koliko god da je ovakva mera pomogla poslodavcima, nedopustivo je da zbog iste mere ispaštaju zaposleni — u ovom slučaju trudnice i porodilje, kojima se u obračunu naknade zarade neće obračunavati meseci za koje poslodavac nije platio poreze i doprinose. To u praksi znači da će sve porodilje, čiji su poslodavci koristili ovo pravo, biti oštećene i to na sledeći način:

Poslodavci su imali pravo da odlože plaćanje poreza i doprinosa za ukupno četiri meseca: mart, april, maj i avgust, ili april, maj, jun i avgust 2020. godine. Sve trudnice i porodilje kojima ovi meseci ulaze ili će ulaziti u poslednjih 18 meseci od dana otvaranja trudničkog bolovanja, odnosno 18 meseci od otpočinjanja porodiljskog bolovanja (ako nisu koristile trudničko bolovanje), biće u velikoj meri oštećene, jer će im se u obračunu naknade zarade ovi meseci računati sa nula dinara.

Primer:

Žena u januaru 2021. godine otvara trudničko bolovanje, radila je 18 meseci u kontinuitetu i primala je platu u iznosu od 50 000 dinara.

U obračun naknade zarade ulaze samo oni meseci za koje su plaćeni porezi i doprinosi. Ako je njen poslodavac koristio pravo koje je propisala država, u obračun naknade zarade ulazi ukupno 14 meseci.

14 meseci x 50 000 dinara = 700 000 dinara
*Ovaj iznos deli se sa 18 jer u obračun ulazi poslednjih 18 meseci

Oglas

Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Učinite to prije spavanja i probudit ćete se bez proširenih vena


Sponsored by logo

Naknada zarade za ženu koja je uredno 18 meseci primala 50 000 dinara, na porodiljskom odsustvu iznosiće 38.889 dinara.

Porodilje će razliku u naknadi zarade moći da dobiju tek 2023. godine

Oglas

Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Gomila crva će nestati za sat vremena! Zapišite recept: za jednu čašu vode 2 grama...


Sponsored by logo

Kako su nam u Ministarstvu objasnili, porodilje neće biti oštećene, već će im se ta razlika naknadno uplatiti, ali tek kad poslodavac u reprogramu isplati sve zaostale poreze i doprinose. Kako u reprogramu poslodavci imaju rok da isplate zaostale poreze i doprinose u prvom kvartalu 2023. godine, oštećene mame će tek tada moći da podnesu zahtev za iznos koji im je umanjen, osim u slučaju da poslodavac ranije isplati sve zaostale poreze i doprinose.

Kako i dalje aktuelan, a sporan Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, podrazumeva veoma dug period koji ulazi u obračun naknade zarada, veliki broj trudnica i porodilja biće oštećen uredbom države koja je trebalo da ublaži ekonomske posledice, kako poslodavaca, tako i zaposlenih.

Period obračuna od čak 18 meseci zapravo znači da će svim mamama, koje do kraja 2021. godine budu otvarale trudničko ili porodiljsko bolovanje, biti umanjena naknada zarade na porodiljskom, ukoliko je njihov poslodavac koristio meru odloženog plaćanja poreza i doprinosa.

Izvor: Bebac

Oglas

Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Gljivice na noktima nogu nestat će u 3 dana nakon ovoga!

Težite li više od 80 kg? Dosegnut ćete 56 kg. Zapišite recept!


Sponsored by logo

Similar Posts